Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστήμιο Κρήτης 230. Αστροφυσική Ι

Σημειώσεις Θεματικών Ενοτήτων

Μπορείτε να βρείτε παρακάτω αντίγραφα των παρουσιάσεων που γίνονται κατά τη διάρκεια των διαλέξεων.

 • Η ύλη που παρουσιάστηκε στις δύο πρώτες εβδομάδες μαθημάτων βρίσκεται:
 • Η ύλη που παρουσιάστηκε στην τρίτη εβδομάδα μαθημάτων βρίσκεται:
 • Η ύλη που παρουσιάστηκε στην τέταρτη και πέμπτη εβδομάδα μαθημάτων βρίσκεται:
  • Στη πέμπτη και έκτη παρουσίαση του κ. Παπαδάκη
  • Στο Κεφ. 7 και 8 (σελ. 135-206) του συγράμματος "Εισαγωγή στη Σύγχρονη Αστρονομία".
  • Στο Κεφ. 5 (σελ. 93-112) του συγράμματος "Αστροφυσική" του Shu.
  • Στο Κεφ. 10.1, 10.2, και 11 του βιβλίου "An Introduction to Modern Astrophysics".
 • Η ύλη που παρουσιάστηκε στην έκτη και έβδομη εβδομάδα μαθημάτων βρίσκεται:
  • Στη έβδομη παρουσίαση του κ. Παπαδάκη
  • Στο Κεφ. 7 (σελ. 169-175) του συγράμματος "Εισαγωγή στη Σύγχρονη Αστρονομία".
  • Στο Κεφ. 6 (σελ. 115-130) του συγράμματος "Αστροφυσική" του Shu.
  • Στο Κεφ. 10.3 του βιβλίου "An Introduction to Modern Astrophysics".
 • Η ύλη που παρουσιάστηκε στην όγδοη και έννατη εβδομάδα μαθημάτων βρίσκεται:
  • Μέρος της όγδοης παρουσίασης του κ. Παπαδάκη
  • Επανάληψη του Κεφ. 7 (σελ. 169-175) και Κεφ. 12.1 (σελ. 278-281) του συγράμματος "Εισαγωγή στη Σύγχρονη Αστρονομία".
  • Αρχή του Κεφ. 8 (σελ. 163-167) του συγράμματος "Αστροφυσική" του Shu.
  • Λύθηκαν και συζητήθηκαν αναλυτικά τα προβλήματα της προόδου.
 • Η ύλη που παρουσιάστηκε στην δέκατη εβδομάδα μαθημάτων βρίσκεται:
  • Μέρος της όγδοης παρουσίασης του κ. Παπαδάκη
  • Στο Κεφ. 9 (σελ. 208-217) και Κεφ. 12.4 (σελ. 288-293) του συγράμματος "Εισαγωγή στη Σύγχρονη Αστρονομία".
  • Αρχή του Κεφ. 8 (σελ. 163-169) του συγράμματος "Αστροφυσική" του Shu.
  • Στο Κεφ. 13.2 του βιβλίου "An Introduction to Modern Astrophysics".
 • Η ύλη που παρουσιάστηκε στη ενδέκατη εβδομάδα μαθημάτων βρίσκεται:
  • Στην όγδοη παρουσίαση του κ. Παπαδάκη
  • Στο Κεφ. 12.4 (σελ. 288-301) του συγράμματος "Εισαγωγή στη Σύγχρονη Αστρονομία".
  • Στο Κεφ. 13.5 (σελ. 322-329) του συγράμματος "Εισαγωγή στη Σύγχρονη Αστρονομία".
  • Αρχή του Κεφ. 8 (σελ. 163-175) του συγράμματος "Αστροφυσική" του Shu.
  • Στα Κεφ. 13.2 και 15.1 του βιβλίου "An Introduction to Modern Astrophysics".
  • Ταινίες αστρικής εξέλιξης και μεταβολής θέσεως στο διάγραμμα H-R για αστέρες διαφόρων μαζών
   • Από το Univ. of Illinois εδώ
   • Από το Northwestern Univ. εδώ
   • Από το Valdosta Univ. εδώ
  • Πυρηνοσύνθεση
  • Αστροβιολογικός περιοδικός πίνακας
 • Η ύλη που παρουσιάστηκε στη δωδέκατη εβδομάδα μαθημάτων βρίσκεται:
  • Στην όγδοη παρουσίαση του κ. Παπαδάκη
  • Στο Κεφ. 11 (σελ. 242-254) του συγράμματος "Εισαγωγή στη Σύγχρονη Αστρονομία".
  • Αρχή του Κεφ. 7 (σελ. 141-145) του συγράμματος "Αστροφυσική" του Shu.
  • Στα Κεφ. 16.1 έως και 16.4 του βιβλίου "An Introduction to Modern Astrophysics".
  • Λευκοί νάνοι στο Κεφ. 14, Παράγραφος 4.6 (σελ. 688-697) του βιβλίου "Κβαντομηχανική Ι" του Σ. Τραχανά
 • Η ύλη που παρουσιάστηκε στη δεκατητρίτη εβδομάδα μαθημάτων βρίσκεται:

Είναι επίσεις διαθέσιμες οι ακόλουθες σημειώσεις του κ. Παπαδάκη του Χειμερινού Εξαμήνου 2013-14.