Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστήμιο Κρήτης 230. Αστροφυσική Ι

Περιγραφή - Χειμερινό Εξάμηνο 2017-2018

Tο μάθημα "ΦΥΣ-230. Αστροφυσική Ι" απευθύνεται σε δευτεροετείς φοιτητές. Αποτελεί ουσιαστικά μία εισαγωγή στην φυσική των άστρων. Αρχικά το μάθημα παραθέτει στοιχεία για τα παρατηρησιακά μέγεθη των άστρων. Στη συνέχεια επικεντρώνεται στον Ήλιο, στα παρατηρησιακά χαρακτηρηστικά του, και στις συνθήκες που επικρατούν στο εσωτερικό του. Με βάση αυτά τα στοιχεία το μάθημα προχωράει στη μελέτη της φυσική του Ήλιου, δίνοντας βαρύτητα στις πυρηνικές αντιδράσεις που λαμβάνουν χώρα στο εσωτερικό του (και στο εσωτερικό όλων των άστρων). Με βάση αυτές τις γνώσεις, προχωράμε στη μελέτη την εξέλιξης των άστρων, και των τελευταίων φάσεων της "ζωής" τους.

Αξιολόγηση

 • Η παρουσία στο μάθημα δεν είναι υποχρεωτική. Η εμπειρία όμως έχει δείξει ότι η παρακολούθηση βοηθά ιδιαίτερα στην κατανόηση εννοιών και στην καλύτερη επίδοση στις εξετάσεις ειδικά για φοιτητές οι οποίοι δεν έχουν συνηθίσει να μελετούν αυτόνομα μόνοι τους. Η ύλη του μαθήματος θα καλυφθεί σε 13 εβδομάδες.

 • Ο βαθμός του μαθήματος θα καθοριστεί κατά:

  • 40% από μία πρόοδο η οποία θα γίνει τη Δευτέρα 6 Νοεμβριου 2017 στις 17:00-19:00
   Η ύλη της προόδου είναι μέχρι και τα Ηλιακά φαινόμενα (και το Κεφ. 8- σελ. 206 του βιβλίου Βάρβογλη-Σειραδάκη). Δεν περιλαμβάνoνται οι ενότητες 7.7 & 7.8 που αναφέρονται στις πυρηνικές αντιδράσεις στο εσωτερικό των αστέρων, οι οποίες δεν έχουν ακόμη διδαχθεί, και φυσικά ούτε οι ενότητες στα προηγούμενα κεφάλαια οι οποίες δεν αναφέρονται ως εντός ύλης στις "Σημειώσεις".
   Αποτελέσματα προόδου εδώ.
  • 60% από το βαθμό στο τελικό διαγώνισμα εφ'ολης της ύλης. Εάν δεν συμμετάσχετε στην πρόοδο ή στο τελικό διαγώνισμα γράψετε μεγαλύτερο βαθμό από την πρόοδο, τότε αυτός θα καθορίσει το 100% του βαθμού σας.
   Τελικά αποτελέσματα εδώ. Ποσοστό επιτυχίας 33%. Οι λύσεις βρίσκονται εδώ.

Γενικά

ΦΥΣ-230. Αστροφυσική Ι
Ώρες: 4
ΕCTS: 6
Εξάμηνο: 3ο

Διδάσκοντες:
Β. Χαρμανδάρης
, Γραφείο: 215 Κτίριο Φυσικής, e-mail: vassilis@physics.uoc.gr
Ώρες Γραφείου: Επί μία ώρα αμέσως μετά το μάθημα.
Ι. Παπαδάκης, Γραφείο: 211 Κτίριο Φυσικής, e-mail: jhep@physics.uoc.gr

Ώρες Διαλέξεων:
Δευτέρα 16:00-18:00 Αμφιθέατρο Β
Τρίτη 13:00-15:00 Αμφιθέατρο Β
(σε περίπτωση αναπλήρωσης - Τετάρτη ή Πέμπτη 13:00-15:00 Αμφιθέατρο Α)