Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστήμιο Κρήτης 230. Αστροφυσική Ι

Ασκήσεις

Στην ιστοσελίδα αυτή θα δίνονται μία σειρά από 10 σετ ασκήσεων τις οποίες προτείνετε να λύνετε κατά τη διάρκεια του εξαμήνου.

  • 1η ομάδα ασκήσεων [αρχείο PDF]
  • 2η ομάδα ασκήσεων [αρχείο PDF]
  • 3η ομάδα ασκήσεων [αρχείο PDF]
  • 4η ομάδα ασκήσεων [αρχείο PDF]
  • 5η ομάδα ασκήσεων [αρχείο PDF]
  • 6η ομάδα ασκήσεων [αρχείο PDF]
  • 7η ομάδα ασκήσεων [αρχείο PDF]
  • 8η ομάδα ασκήσεων [αρχείο PDF]
  • 9η ομάδα ασκήσεων [αρχείο PDF]
  • 10η ομάδα ασκήσεων [αρχείο PDF]

Παλαιότερες ασκήσεις του κ. Παπαδάκη είναι διαθέσιμες εδώ.