Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστήμιο Κρήτης 230. Αστροφυσική Ι

Περιεχόμενο του μαθήματος

  • Παρατηρησιακά χαρακτηριστικά Αστέρων: Αποστάσεις, Λαµπρότητα (ορισμός φαινόμενου και απόλυτου μεγέθους), Θερμοκρασία (ακτινοβολία μέλανος σώματος).
  • Συστήματα Φίλτρων (μεγέθη αστέρων σε διαφορετικές φασματικές περιοχές), Δείκτες Χρώματος.
  • Ακτίνα και Μάζα Αστέρων (διπλά συστήματα αστέρων).
  • Φασματική ταξινόμιση αστέρων, Κατηγορίες Λαμπρότητας αστέρων, Αστρικά σµήνη και το διάγραµµα Hertzsprung – Russell.
  • Στοιχεία για τον Ήλιο (ατμόσφαιρα, εσωτερικό του Ήλιου, Ηλιακός κύκλος, Ηλιακός Άνεμος).
  • Φυσική του Ήλιου (Πυρηνική καύση – Πυρηνοσύνθεση).
  • Eξέλιξη των άστρων (Κύρια ακολουθία-Κλάδοι γιγάντων)
  • Πλανητικά νεφελώματα, Έκρηξη υπερκαινοφανών.
  • Αστρικός θάνατος (Λευκοί Νάνοι - Αστέρες Νετρονίων – Μαύρες Τρύπες).