Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστήμιο Κρήτης 230. Αστροφυσική Ι

Βιβλιογραφία

Βασικά εγχειρίδια:

Προχωρημένη βιβλιογραφία:

Βιντεοσκοπημένες διαλέξεις του κ. Παπαδάκη