Τμήμα Φυσικής - Πανεπιστήμιο Κρήτης 230. Αστροφυσική Ι

Ανακοινώσεις

1. Τα αποτελέσματα της προόδου Νοε. 2018 βρίσκονται εδώ

2. Οι τελικοί βαθμοί έχουν αναρτηθεί βρίσκονται εδώ. Ποσοστό επιτυχίας 38%.


Ανακοινώσεις έτους 2017-18

1. Το πρώτο μάθημα θα γίνει την Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2017 στις 4μμ στο Αμφιθέατρο Β.

2. Αποτελέσματα προόδου εδώ. [5/1/2018] Τελικά αποτελέσματα εδώ

3. [17/9/2017] Το ποσοστό επιτυχίας στις εξετάσεις του Σεπτεμβρίου ήταν 70% (49/70)

Ανακοινώσεις έτους 2016-17

1. Το πρώτο μάθημα θα γίνει την Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2016 στις 4μμ στο Αμφιθέατρο Β.

2. Η αναπλήρωση των μαθημάτων που χάθηκαν τη πρώτη εβδομάδα θα γίνει στο Αμφιθέατρο B την
- Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2016 στις 13:00-15:00
- Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2016 στις 13:00-15:00

3. Η πρόοδος του μαθήματος θα γίνει τη Δευτέρα 7 Νοε. 2016 στις 16:00-18:00.

4. Οι βαθμοί της προόδου βρίσκονται εδώ.

5. Οι βαθμοί της εξέτασης Σεπτεμβρίου 2017 έχουν αναρτηθεί. Το ποσοστό επιτυχίας ήταν 50% (33 από τους 66).

5. Η τελική βαθμολογία του μαθήματος βρίσκεται εδώ. Το ποσοστό επιτυχίας ήταν 37%.

Ανακοινώσεις έτους 2015-16

1. Το πρώτο μάθημα θα γίνει την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2015 στις 4μμ στο Αμφιθέατρο Β.

2. Tα θέματα της Προόδου βρίσκονται εδώ και οι βαθμοί εδώ. Το ποσοστό επιτυχίας ήταν 24%.

3. Η τελική βαθμολογία του μαθήματος βρίσκεται εδώ και οι λύσεις της εξέτασης Ιανουαρίου εδώ. Το ποσοστό επιτυχίας ήταν 58%.